Secretariaat NVBO
Postbus 366
3830 AK LEUSDEN
Tel: 033-4651063
Fax: 033-4616638
 
ACTIVITEITEN

De NVBO vormt een platform voor accommodatie-onafhankelijke beursorganisatoren.
Door de leden worden onder andere de volgende activiteiten ontplooid:
  • tijdens bijeenkomsten bespreken en uitwisselen van de ontwikkelingen in de markt in de breedste zin des woords;
  • indien nodig acties ondernemen op ontwikkelingen in de markt;
  • (indien nodig) maken van (gezamenlijke) afspraken/innemen van gezamenlijk standpunt rond bijvoorbeeld inkoop, voorwaarden, reglementen, verplichte afname van faciliteiten bij huur accommodatie;
  • netwerken/uitwisselen van kennis en ervaring.